Громадська організація
Всеукраїнський центр протидії корупції
та сприяння правоохоронним органам

044 379 17 40

Звідки в Україні такий високий рівень корупції (ч-2)?

02/10/2018


Частина ІІ - “Соціальна відстороненість”

Як ми вже казали, перед тим як розробляти та втілювати у життя конкретні форми та методи боротьби з корупцією, треба розібратись в чому саме полягає суть цього явища. 
У першій частині ми висвітлювали таку передумову корупції як “Моральна деградація”.
Сьогодні ми хочемо приділити увагу такому явищу як соціальна відстороненість, яка навіть має науковий термін - “атомізація суспільства”.
Ми маємо на увазі поступовий розпад традиційних зв’язків між членами суспільства, коли вони віддаляються один від одного. Це провокує появу ізольованих індивідів, апатичне ставлення до життя та пасивність. 
Як слідство, у першому випадку у людей виникає страх спілкування між собою (хай буде так аби мене не чіпали!), а у другому – почуття своєї винятковості (я маю право вирішувати за менш розвинених учасників соціуму!). 
Про яку боротьбу з корупцією може йти мова, якщо зараз ми живемо у суспільстві тотальної недовіри не тільки до влади, а й один до одного. І ця відстороненість підтримується правлячим режимом, бо такий стан справ дозволяє їм створювати людей, які будуть більш лояльними до влади. 
ОДИН ТИ НІХТО, А РАЗОМ МИ СИЛА!!!
На нашу думку цю “прірву” можна подолати через розвиток неформальних груп за інтересами чи виникненням незалежних від уряду організацій, тощо. Саме вони навчають нас будувати довіру й солідарність з іншими та очікувати того ж самого у відповідь.

У НАСТУПНІЙ СТАТТІ – віртуальність дій влади та часткова соціальна шизофренія населення, як одна з передумов корупції.