Громадська організація
Всеукраїнський центр протидії корупції
та сприяння правоохоронним органам

044 379 17 40

Звідки в Україні такий високий рівень корупції (ч-4)?

04/10/2018


Частина ІV - “Деформація правової свідомості”.

Попередні публікації: “Моральна деградація”; “Соціальна відстороненість”; “Віртуальність дій влади та соціальна шизофренія населення”.
Що ж таке деформація правової свідомості та чому вона виступає однією з передумов виникнення корупції?
Щоб це зрозуміти, треба звернутись до поняття правосвідомості, яке відображає відношення людини (суспільства в цілому) до діючої правової системи, через її емоції, ідеї та поведінку. Завдяки їй визначаються позитивні тенденції розвитку права та обираються відповідні оптимальні варіанти поведінки в межах правових норм. Простіше кажучи, правосвідомість визначає рівень поваги до права та виступає таким собі стримуючим фактором для самої людини.
Але, як і будь-яке явище, правова свідомість може набувати різних форм у процесі свого розвитку, найгіршою з яких є деформована правосвідомість. Деформація це процес поступовий, який відбувається під впливом тих чи інших негативних факторів. У нашому випадку одним з таких факторів виступає повне знищення принципу верховенства права за радянських часів. У якості прикладу - розформування більшовиками чинної правової системи Російської імперії та заміна її «народними судами», «трійками» та іншими судовими фарсами, які підпорядковувались правлячій верхівці та геть відійшли від поняття правосуддя (як його розуміли на Заході). Створена ця бутафорія була з метою залякування та контролю населення.
Це суттєво вплинуло на викривлення правових ідеалів та призвело до байдужого, а в деяких випадках і різко негативного ставленні до правосуддя та законності. Свідченням цього є усвідомлене вчинення різноманітних корисливих злочинів, у тому числі й з корупційною складовою.